فناوری های تصویربرداری پزشکی

آیا نهاد درمانی شما به فناوری اطلاعات مبتنی بر مصرف نیاز دارد؟

آیا نهاد درمانی شما به فناوری اطلاعات مبتنی بر مصرف نیاز دارد؟ 

یک مدل پرداختی مبتنی بر مصرف می‌تواند برای فناوری ابری و دیگر فناوری اطلاعات در وقت و هزینه صرفه جویی کرده و به تیم ها این اجازه را بدهد تا مراقبت‌های ویژه را توسعه دهند.  درحالی که نهادهای درمانی در میان کاهش درآمد و افزایش ترافیک بیماران در طول دوران COVID-19 در حال تلاش ... اطلاعات بیشتر
رادیولوژیست

چرا آشنایی درباره هوش مصنوعی برای رزیدنت های رادیولوژیست مفید است؟

بر اساس گزارش ویژه منتشر شده تحت نام رادیولوژی : هوش مصنوعی ، رزیدنت های سال چهارم رادیولوژی تحت یک آموزش رسمی در زمینه هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) قرار گرفته و همچنین با متخصصین داده در توسعه دادن مدل ها همکاری کردند. سه تن از رزیدنت های ... اطلاعات بیشتر
کاربرد هوش مصنوعی در سلامت پزشکی

مهمترین الگوریتم های هوش مصنوعی (AI) که در حوزه بهداشت و درمان کاربرد دارند

مزایای هوش مصنوعی(AI) برای مراقبت های بهداشتی در سالهای اخیر به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است تا آنجا که می گویند امکانی برای کمک و دستیاری هوش مصنوعی برای پزشکان در آینده وجود دارد.همچنین بحث ها و هم پژوهش های فعلی مبتنی بر هوش مصنوعی نشان می دهد ... اطلاعات بیشتر
معماری پکس

زیرساخت های مورد نیاز برای بهینه سازی فرآیند تصویربرداری و رادیولوژی یک بیمارستان

بروزرسانی تنظیمات ذخیره سازی به سازمان‌های بهداشتی کمک می کند تا زیرساخت بهتری را برای تصویربرداری پزشکی ایجاد کنند.هر ساله، رادیولوژیست ها در بیمارستان ها و کلینیک های مختلفی در میشیگان، تقریباً 700000 روش تصویربرداری و مداخله ای را انجام می دهند، و یک گروه پرونده ایجاد می کنند که ... اطلاعات بیشتر