سونوگرافی

سونوگرافی کلیه

سونوگرافی کلیه چیست؟

سونوگرافی کلیه یه روش تشخیصی غیرتهاجمیست که با تولید تصاویر برای ارزیابی اندازه ، شکل و موقعیت کلیه ها و همچنین ارزیابی جریان خون در آنها ، استفاده می شود. سونوگرافی از از مبدلی استفاده کرده که امواج صوتی را با فرکانسی به قدری زیاد که شنیده نمی شوند ، ... اطلاعات بیشتر
سونوگرافی در آسیب های ورزشی

کاربرد سونوگرافی در آسیب‌های ورزشی

وضوح تصاویر سونوگرافی طی سال‌های اخیر به سرعت بهبود یافته است. دستگاه‌های سونوگرافی با مبدل‌های آرایه خطی با فرکانس بالا (۱۲-۱۵ مگاهرتز) وضوح تصویر بهتری را ارائه می‌دهند و به طور گسترده ای برای ارزیابی ساختارهای سطحی بافت نرم مانند عضله، تاندون، رباط و بورس استفاده می شوند. بنابراین معمولاً ... اطلاعات بیشتر
تشخیص سلول‌های سرطانی با سونوگرافی

اهمیت تشخیص سلول‌های سرطانی با سونوگرافی

موضوعی که در این نوشتار قصد داریم به آن بپردازیم، تشخیص سلول‌های سرطانی با سونوگرافی است. استفاده از اشعه ایکس در شناسایی تومورهای نواحی خاصی از بدن امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر تومورهایی در بدن وجود دارند که در تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس شناسایی نمی‌شوند. استفاده از سونوگرافی ... اطلاعات بیشتر
تشخیص سرطان با سونوگرافی

اهمیت سونوگرافی در تشخیص سرطان

موضوعی که در این نوشتار قصد داریم به آن بپردازیم، تشخیص سرطان با سونوگرافی است. استفاده از اشعه ایکس در شناسایی تومورهای نواحی خاصی از بدن امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر تومورهایی در بدن وجود دارند که در تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس شناسایی نمی‌شوند. استفاده از سونوگرافی ... اطلاعات بیشتر