گواهی نامه ها و مجوز‌های مارکوپکس

برای چاپ جداگانه هرکدام از گواهی نامه ها به زیر‌شاخه مربوطه مراجعه نمایید.

گواهی ارزیابی امنیتی افتا

اطلاعات مهمترین سرمایه سازمان‌ها است

نگهداری این دارایی‌های دیجیتال (اطلاعات) که توسط نیروهای متخصص پدید می‌آیند، بسیار مهم است. در حوزه سلامت، تصویربرداری پزشکی، که مهمترین ابزار در پزشکی مدرن است، بخش عظیمی از داده‌های پزشکی را با ضریب رشد بسیار بالایی در گذر زمان، تشکیل داده است.

تامین امنیت این زیرساخت‌های اطلاعاتی از مهمترین اولویت‌های کاری مارکوپکس بوده است و به همین جهت سازمان فناوری اطلاعات ایران پس از بررسی دقیق نرم افزار و زیرساخت‌های ارائه شده توسط این شرکت، گواهی فعالیت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) را برای محصولات مارکوپکس صادر کرده است. در تست‌های نفوذ انجام شده، هیچگونه آسیب پذیری در محصولات مارکوپکس مشاهده نشده است.

لینک سایت مرجع : سایت رسمی گواهی ارزیابی امنیتی افتا

پرینت نسخه اصلی

مجوز افتا شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس 

گواهی سپاس پرونده الکترونیکی سلامت

مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت با بررسی دقیق محصولات مارکوپکس و انجام تست‌های گوناگون، توانمندی سرویس‌های ارائه شده توسط این شرکت در فراهم سازی ساختار تبادل اطلاعات، به ویژه تصاویر پزشکی و عملکرد و امنیت محصولات این شرکت در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران (سپاس) را تایید و گواهی سپاس را به محصولات مارکوپکس اعطاء کرده است.

لینک سایت مرجع : سایت رسمی گواهی سپاس پرونده الکترونیکی سلامت

پرینت نسخه اصلی

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی

شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، با کسب امتیاز نخست موفق به اخذ گواهینامه رتبه‌بندی و احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده است. این مجوز را شورای عالی انفورماتیک کشور یا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، برای تایید صلاحیت فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه انفورماتیک و تقسیم بندی کیفی آنها بر اساس امتیازهای داده شده، صادر می‌کند.

لینک مرجع : سایت رسمی سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور

پرینت نسخه اصلی

گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی

گواهی نامه ایزو (ISO-13485)

شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، مفتخر به دریافت استاندارد مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485 به منظور کمک به سازمان‌ها در طراحی، توسعه، نصب و راه‌اندازی محصولات و ارائه خدمات در حوزه تجهیزات پزشکی شده است. این استاندارد الزامات استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را تکمیل می‌کند.

لینک مرجع : سایت رسمی ایزو
پرینت نسخه اصلی

گواهی نامه ایزو (ISO)

گواهی نامه تایید فنی نرم افزار

شورای عالی انفورماتیک کشور که زیر مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است، گواهی تائیدیه فنی نرم‌افزار را برای محصولات شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، در راستای قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، صادر نموده است.

لینک سایت مرجع : سایت رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
پرینت نسخه اصلی

گواهی دانش بنیان

به موجب آیین نامه تشخیص شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان بر اساس استفاده از بروزترین تکنولوژی‌های حوزه فناوری اطلاعات و نوآوری در ارائه محصولات نرم افزاری، شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، مفتخر به کسب عنوان و تاییدیه “دانش بنیان” از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است.

لینک سایت مرجع : سایت رسمی دانش بنیان

پرینت نسخه اصلی

گواهی تاییدیه دانش بنیان شرکت تحولات نوین یادمان

پروانه ساخت وسیله پزشکی

اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گواهی پروانه ساخت وسیله پزشکی را برای تولید محصولات نرم افزاری در حوزه تصویربرداری پزشکی برای شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، صادر نموده است.

شماره پروانه:۴۰۹۶۷۴۳۷
سایت مرجع : اداره کل تجهیزات پزشکی
پرینت نسخه اصلی

مجوز پروانه ساخت پزشکی مارکوپکس

 

مجوز فعالیت نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای، تحت پوشش نظام صنفی رایانه‌ای کشور در زمینه فناوری اطلاعات و تولید نرم افزارهای حوزه تصویربرداری پزشکی، قرار دارد.

لینک سایت مرجع : سایت رسمی نظام صنفی رایانه ای استان تهران
پرینت نسخه اصلی

 

استاندارد صحه گذاری نرم افزار (IEC 62304 : 2015)

محصولات شرکت تحولات نوین یادمان | مارکوپکس، با پشت سر گذاشتن تست‌های نرم افزاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، استاندارد صحه گذاری نرم افزار (IEC 62304 : ۲۰۱۵) را دریافت نموده‌اند.

پرینت نسخه اصلی

استاندارد صحه گذار ی نرم افزار