_

بیمارستان امام خمینی اردبیل

بیمارستان امام خمینی در شهر اردبیل با بیش از 340 تخت فعال و مصوب در سال 1384 افتتاح گردید و جز یکی از بهترین بیمارستان های شهر اردبیل محسوب میشد که روزانه تعداد زیادی از ساکنین منطقه برای درمان به آن مراجعه می کنند.

بخش های این بیمارستان به تفکیک فعالیت شامل

بخش بستری بیمارستان:

ICU جراحی-اورژانس-عفونی -جراحی عمومی -هماتولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندو کراینولوژی )-فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )-داخلی جنرال-پوست-انکولوژی-فوق تخصص جراحی قلب-فوق تخصصی ـ جراحی توراکس-

بخش ستاده دار:

اتاق عمل قلب باز-بخش اورژانس—تختهای تحت نظر اورژانس–شیمی درمانی-دیالیز-اتاق عمل جنرال

بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی :

درمانگاه داخلی-درمانگاه انکولوژی-درمانگاه پوست-درمانگاه عفونی-درمانگاه فوق تخصصی – داخلی کلیه–درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش-درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی-درمانگاه دیابت-درمانگاه قلب-درمانگاه جراحی قلب و عروق-درمانگاه ژنتیک–درمانگاه فوق تخصصی – هماتولوژی-فیزیوتراپی-درمانگاه روانپزشکی-درمانگاه طب کار-درمانگاه جراحی ترمیمی-درمانگاه عمومی

آدرس : اردبیل ـ خیابان عطایی ـ بیمارستان امام خمینی

تلفن : 0453325140104533251402

منبع : سایت بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

 

بیمارستان امام خمینی اردبیل

پروژه هاپروژه های خارج تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.