_

بیمارستان بعثت همدان

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت در سال 1385 با انتقال بیمارستان امام خمینی (ره) شروع به کار نمود و راه اندازی شد.تعداد کل تختهای مصوب این بیمارستان 380 و تعداد تخت های فعال بستری 581 تخت می باشد.

بخش های درمانی این بیمارستان به تفکیک شامل:

بخش های بستری بیمارستان بعثت همدان

ارتوپدی -نورولوژی-ICU اطفال-فوق تخصصی گوارش اطفال- نوزادان -جراحی مغز واعصاب وتروما-جراحی عمومی-فوق تخصصی هماتولوژی کودکان-post آنژیوگرافی-ICU جنرال-تخصصی اطفال-اورژانس بستری-فوق تخصص فک وصورت-ENTتخصصی-سوختگی-NICU-ccu-ENTفوق تحصصی جراحی پیوندگوش-ارتوپدی-ICU سوختگی-ارتوپدی فوق تخصص جراحی دست-ارتوپدی فوق تخصص جراحی زانو-فوق تخصصی جراحی ترمیمی-فوق تخصصی جراحی اطفال-فوق تخصصی جراحی توراکس-فوق تخصصی جراحی عروق-فوق تخصصی ایمونولوژی اطفال-فوق تخصصی نفرولژی اطفال-فوق تخصصی عفونی اطفال-فوق تخصصی غدد اطفال-ICU جراحی-فوق تخصصی نورولوژی اطفال-فوق تخصصی قلب اطفال-فوق تخصصی نوزادان-اور‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژانس اطفال

بخش های ستاره دار

اتاق عمل همکف-اورژانس تحت نظر-اتاق عمل سوختگی-شیمی درمانی-اتاق عمل جنرال-دیالیز-تالاسمی-هموفیلی

بخش ها کلینیکی و پاراکلینیکی بیمارستان بعثت همدان

درمانگاه جراحی مغزواعصاب-درمانگاه تغذیه و رژیم درمانی-درمانگاه کاشت حلزون-درمانگاه تالاسمی وهموفیلی-درمانگاه اورولوژی-درمانگاه کودکان-مشاوره بیهوشی-طب اورژانس-درمانگاه جراحی عمومی-درمانگاه داخلی-درمانگاه شنوایی سنجی-درمانگاه ارتوپدی-درمانگاه فک وصورت-درمانگاه ENT-انکولژی و رادیوتراپی-درمانگاه طب فیزیکی-درمانگاه قلب-اورژانس اطفال-نورولژی-غدد-هماتولوژی-درمانگاه اعصاب وروان-درمانگاه عفونی

آدرس: همدان – میدان رسالت – بلوار شهید مطهری

تلفن: 08132640036

منبع : سایت رسمی بیمارستان بعثت همدان
بیمارستان بعثت همدان

پروژه هاپروژه های خارج تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.