_

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده دندانپزشکی یکی از واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که در شمال غربی شهر تهران و در محوطه دانشگاه شهید بهشتی واقع گردیده است. این دانشکده در سال 1344 باتعداد 120 دانشجو، اولین دوره آموزشی خود را شروع نموده است.

آموزش در سال های اولیه این دانشكده به صورت سالی ولی در حال حاضر به صورت ترمی انجام می گیرد. بخش های این دانشكده شامل بیماری های دهان و تشخیص و رادیولوژی، پاتولوژی، جراحی، پروتز متحرك، ترمیمی، كراون بریچ، پریودنتولوژی، دندان پزشكی اطفال و ارتدنسی و درمان ریشه(اندو) بود و تحت نظر 10 گروه آموزشی قرار داشت. در سال 1346 آموزشگاه تربیت تكنسین های پروتز دندانی در این دانشكده تأسیس یافت. در سال 1346 آموزشگاه تربیت تكنسین های پروتز دندانی در این دانشكده تأسیس یافت.

ساختمان این دانشکده در حال حاضر در محوطه دانشگاه شهید بهشتی جنب دهکدۀ اوین در شمال غربی شهر تهران واقع است و با زیر بنای 7871 متر مربع و دارای 11 گروه آموزشی شامل، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، ارتودانتیکس، دندانپزشکی کودکان، پریودانتیکس، پروتزهای دنداني، دندانپزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک وصورت، اندودانتیکس، بیماریهای دهان و فک و صورت ، رادیولوژی دهان و فک و صورت و مواد دندانی با تعداد 252یونیت دندانپزشکی به علاوه بخش سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی ، آموزشکده پروتز و فلوشیپ اطفال می باشد. تعداد دانشجویان در مقاطع كارشناسي پروتز هاي دنداني، کاردانی پروتزهای دندانی، دکترای حرفه ای دندانپزشکی ( اعم از تکمیلی ، آموزش رایگان و پردیس خود گردان ) و تخصصی، PhD سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، PhD مواد دندانی و فلوشیپ 899 نفر و تعداد اساتید 133 نفر می باشد.

آدرس: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، بلوار دانشجو، دانشكده دندانپزشكي

منبع: سایت رسمی دانشگاه
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

پروژه های تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.