سامانه گزارش نویسی

Report-link

سامانه گزارش نویسی (ReportLink)

سامانه گزارش نویسی | با استفاده از سامانه گزارش نویسی و با توجه به اینکه نتیجه تشخیص خروجی تصویربرداری در نهایت در قالب گزارش(report) توسط متخصص پیاده سازی میشود. ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش بازدهی بالا تر در این رابطه ضروری است. تمامی تلاش پرسنل تصویربرداری، فنی و پزشکان رادیولوژیست در تشخیص نهایی reporting خلاصه می گردد که لازم است در زمان و مکان مناسب با صحت کامل در اختیار پزشک معالج قرار گیرد.

در این راستا، سیستم های مارکو پکس امکان گزارش نویسی با قابلیتهای که در ادامه مطلب بیان می شود فراهم می آورد :

گزارش نویسی در قالب فایل متنی (text)

شامل جستجوی متنی، دسته بندی و تگ کردن نیز میباشد

گزارش نویسی در قالب فایل صوتی (voice)

ثبت و پخش گزارش ثبت شده توسط پزشک با دسترسی مشخص

افزودن فایل های exe در گزارش نویسی Image/File Attach

که در واقع شامل هرگونه فایل مورد نظر پزشک ویا  متخصص جهت پیوست (attach) شدن به سوابق بیمار به عنوان بخشی از گزارش است. شامل گزارش شرح حال، آزمایشگاه، سونوگرافی و یا …

از سوی دیگر در بسیاری از مراکز گزارش نویسی در سیستم HIS صورت میگیرد و باید روالی برای تبادل گزارش با سیستم های HIS نیز وجود داشته باشد.

محصول ReportLink،  امکان تبادل دوطرفه گزارش ها بین سیستم پکس به HIS را فراهم میاورد. در ادامه با فرمت های مخلت این تبادل آشنا خواهیم شد.

فرمت ارائه گزارش نویسی به سیستم HIS

  • امکان دستیابی به تمامی گزارشهای انجام شده در سیستم پکس (تکست، HTML و یا Voice) توسط سیستم HIS با استفاده از WebService مهیا شده است.

دریافت گزارش از سیستم HIS با روش ها مختلف

  • دسترسی مستقیم DB (از طریق View DB که سیستم HIS فراهم میکند)
  • دسترسی با استفاده از کتابخانه ( که قاعدتا با استفاده از DLL ارائه شده توسط HIS انجام میشود)
  • استفاده از webserivce/webapi در صورتیکه HIS این سرویس را فراهم آورد